Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

Strävar alltid efter hållbara metoder

Taksäkerhet Väst AB har som mål att för inom ramen av vad arbetets natur och utformning tillåter, alltid sträva efter en så hållbar metod, med minsta möjliga miljöpåverkan som möjligt. Vi strävar alltid efter att hålla oss uppdaterade med tekniska hjälpmedel samt att regelbundet uppdatera oss med de senaste utbildningarna inom arbetsmiljö/miljö i den mån de anses vara relevanta för vår typ av arbete.

Kontroll av arbete samt arbetsmiljöansvarig för arbetsmiljö och miljöfrågor ansvarar:
Emil Björklund
0793-37 28 18
emil@taksakerhetvast.se

Företagets krav på utbildningsnivå

Företaget anser att som ansvarig för arbetsmiljö och miljöfrågor, bör man genomgått följande utbildningar.
– Bas P & U
För att säkerhetsställa ett korrekt utförande vid takarbete, har vi även utbildningarna Säkra tak, Taksäkerhetlicens, Liftutbildning, Säkra lyft, Ställning till 9m, Het arbete, HLR-utbildning och Takläggarlicens. Vi har även SSG Entré, vilket är en utbildning vi anser alla ska ha som beträder ett bygge i Sverige.

Systematisk arbetsmiljö och miljöarbete

Företagets strävan är att alltid följa gällande arbetsmiljö och miljölagar.
En relativ lägstanivå för vårt arbete är:

  • Fordonsflotta hålls uppdaterad för att minska miljöpåverkan
  • Vid samtliga jobb erbjuda miljövänliga alternativ vad gäller material

Kvalité och Miljöpolicy

  • Deponi sorteras i containers och tas om hand av återvinningsstationer.
  • Vi upprättar enligt gällande lagar, arbetsmiljöplaner med riksinventeringar för våra uppdrag.
  • Vi följer och har tecknade kollektivavtal genom Byggnads eller Sveriges Byggindustrier.
  • I de fall vi är underentreprenör deltar vi i beställande företags skydds- & arbetsmiljöronder.
  • I de fall vi själva ansvarar för arbetsmiljön, utförs på större arbetsplatser skyddsrond.
  • Vi följer samtliga krav på anmälningar till berörda myndigheter vid takarbeten.

Arbete som underentreprenör åt beställare

När vi kontrakteras av företag som underentreprenör, följer vi alltid det beställande företagets arbetsmiljö och miljöpolicy, såvida det beställande företaget inte uppenbarligen går mot våra egna uppsatta mål och interna När vi kontrakteras av företag som underentreprenör, följer vi alltid det beställande företagets arbetsmiljö och miljöpolicy, såvida det beställande företaget inte uppenbarligen går mot våra egna uppsatta mål och interna bestämmelser. I de fall beställande företag har som krav att vi för deras företag genomgår särskild utbildning eller genomgång, för den specifika arbetsplatsens regler, ingår detta alltid kostnadsfritt vid första besöket för våra anställda på arbetsplatsen.

Kemikalier och hälsofarliga ämnen

Vår strävan är att aldrig tillföra kemikalier som är under utfasning på våra arbetsplatser, vid misstankar om hälsofarliga ämnen, utför vi alltid provtagningar för att minska risken att våra anställda eller andra på arbetsplatserna kan riskera att komma i kontakt med dessa ämnen, samt för att kunna, enligt gällande regler och metoder hantera dessa ämnen med ett korrekt tillvägagångssätt.