Produkter

Produkter

Hur kan ditt tak rena vår luft?

Varje dag utsätts vi för skadliga utsläpp. Trafik och industri släpper ut kväveoxider (NOx) som orsakar stora luftföroreningar och skapar hälsoproblem. Utsläppen av NOx-partiklar är stadigt stigande. Trebolit Elastolit NOXOUT är ett tätskikt för tak som neutraliserar NOxpartiklar. NOXOUT är belagt med titandioxid vilken tillsammans med solens UV-ljus omvandlar NOx-partiklarna och därmed renar vår luft.

Med hjälp av uv-ljus och NOXOUT-skiffret på taket omvandlas kväveoxiderna till nitrat som istället blir till näring för växter. En katalysator, i detta fall Titandioxid (TiO2) påskyndar reduceringen av NOx betydligt och gör att reaktionerna kan ske vid en betydligt lägre temperatur och mycket snabbare.

Ett 1 000 m2 stort NOXOUT tak neutraliserar varje år NOx-partiklar motsvarande ca 17 500 mils bilkörning. För att få samma reningseffekt med vår tidigare luftrenande produkt krävdes ett 6 000 m2 stort tak. Baserat på personbil med miljöklass Euro 5

Vänligen acceptera cookies gällande Statistik och Marknadsföring för att visa denna video.

10+5 år Tätskiksgarantier i Norden

Försäkra dig om att ditt nya tak blir en trygg investering
Vårt arbete omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ genom ett samarbete med AB Tätskiktsgarantier i Norden. Detta innebär att vår takentreprenad erbjuder dig som kund ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak.

Vad omfattar trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™ ?
Trygghetspaketet, som är ett av marknadens mest omfattande, ersätter såväl skador i material som följdskador och entreprenörens arbete. Trygghetspaketet lämnas endast av auktoriserade takentreprenörer som följer de vid var tid gällande riktlinjerna för TÄTSKIKTSGARANTIER™. Trygghetspaketet är knutet till fastigheten oavsett ägare, vilket ger dig och en eventuell framtida köpare trygghet vid försäljning av fastigheten.

Hur är det möjligt?
AB Tätskiktsgarantier i Norden samarbetar med särskilt utvalda leverantörer, vilka tillhandahåller tätskikt som är noga utprovade för nordiskt klimat. Såväl material som installation av tätskikten har följts upp sedan starten 1984. Genom kontinuerlig utbildning informeras de auktoriserade takentreprenörerna om uppdateringar av de vid var tid gällande riktlinjerna för TÄTSKIKTSGARANTIER™. På så vis har de över tid minskat de vanligaste riskerna för skador och fel till dagens skadenivå på endast ett par promille.

Varför behöver jag trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™?
Skador orsakade av utifrån inträngande vatten, som exempelvis ett läckande tak, ersätts vare sig av hem- eller fastighetsförsäkringen. AB Tätskiktsgarantier i Norden har därför, i samarbete med ledande tillverkare av tätskikt i Sverige, tagit fram detta trygghetspaket för fastighetsägare. Trygghetspaketet, TÄTSKIKTSGARANTIER™, utfärdas i form av en ansvarsutfästelse från AB Tätskiktsgarantier i Norden som också är den neutrala part som sköter om anmälning av skada och ser till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Vänligen acceptera cookies gällande Statistik och Marknadsföring för att visa denna video.

Leverantörer