Tjänster

Tjänster

Vi lägger, byter, renoverar och underhåller tak

När du behöver en takläggare som total- eller underentreprenör, då är det till oss du ska vända dig!

Nyproduktion av papptak

Att kontraktera Taksäkerhet Väst som underentreprenör för takentreprenaden innebär mindre problem för er som beställare, utsatta tider hålles och högsta kvalitet på utförande och material lovas.

Takomläggning med hållbara metoder

Att kontraktera Taksäkerhet Väst som totalentreprenör vid takomläggning innebär mindre jobb för dig som beställare. Som takläggare samordnar vi med plåtslagare, snickare, elektriker, ställningsbyggare etc.

Service

Vi har en servicepolicy som säger att vid stormskador eller andra plötsliga läckage så ska vi vara ute hos er för konsultation inom 24h och arbetet påbörjat inom 72h. På så sätt minimera fortsatt skada på eller runt din egendom och eventuella vattenskador invändigt.